Cudzoziemcy w Republice Irlandii: migracje, detencja i przestępczość’

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

W dobie globalizacji, transmisji kulturowej i ruchów migracyjnych analizowanie wzajemnych interakcji zjawisk spolecznych jest nie tylko uzasadnione, ale i konieczne. W kontekscie intensywnych zmian zachodzacych w poszczególnych spoleczenstwach, w tym równiez w Polsce, pytanie o to - czy i na ile pojawienie sie w ostatnich latach w naszym kraju coraz wiekszej liczby cudzoziemców moze wplywac na zwiekszenie ich udzialu w zjawisku przestepczosci - jest sluszne i usprawiedliwione. [...] Opracowania zawarte w tej monografii bazowaly w duzej mierze na wynikach badan empirycznych, które przeprowadzone zostaly zgodnie z regulami poprawnosci metodologicznej. Wykorzystano w nich zróznicowane techniki badawcze, dzieki czemu uzyskano bardzo ciekawe dane. Otrzymane wyniki, co nalezy wyraznie podkreslic, nie tylko wzbogacaja wiedze naukowa o zjawisku przestepczosci cudzoziemców w Polsce, lecz takze obalaja wiele stereotypów na jego temat.
z recenzji prof. dr hab. Janiny Blachut
In the era of globalization, cultural transmission and migration movements, analyzing mutual interactions of social phenomena is not only justified, but also necessary. In the context of intensive changes taking place in individual societies, including in Poland, the question is whether and to what extent the emergence of an increasing number of foreigners in our country in recent years can affect the increase in their participation in the phenomenon of crime - is just and justifiable. [...] The studies contained in this monograph were based to a large extent on the results of empirical studies that were carried out in accordance with the rules of methodological correctness. Various research techniques were used in them, thanks to which very interesting data were obtained. The obtained results, which should be clearly emphasized, not only enrich the scientific knowledge about the phenomenon of crime of foreigners in Poland, but also refute many stereotypes about it.
from the review of prof. dr hab. Janina Blachut
Original languageEnglish
Title of host publicationPrzestępczość cudzoziemców:
Subtitle of host publicationAspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne
EditorsWitold Klaus, Katarzyna Laskowska, Irena Rzeplinska
Place of PublicationWarsaw
PublisherWydawnictwo Naukowe SCHOLAR
Pages550-571
Number of pages21
Edition1st
ISBN (Print)978-83-7383-855-0
Publication statusPublished - 1 Jan 2017

Keywords

  • migrartion
  • cultural transmission
  • crime

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Cudzoziemcy w Republice Irlandii: migracje, detencja i przestępczość’'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this