Body mass index, leisure-time physical activity and physical fitness in Chinese adults: a series of national surveys from 2000 to 2014

Ye Tian, Chongmin Jiang, Mei Wang, Rui Cai, Yanfeng Zhang, He Zhongtao, Ping An, Munan Wang, Tang Qiang, Yang Yang, Jin Zhou, Shaojun Lv, Weihai Zhou, Bo Yu, Jiang Lan, Xinping Yang, Linixia Zhang, Hui Tian, Gu Zhuangzhuang, Yiqing SongTianyi Huang, Lars McNaughton

Research output: Contribution to journalArticle (journal)peer-review

148 Citations (Scopus)
232 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Body mass index, leisure-time physical activity and physical fitness in Chinese adults: a series of national surveys from 2000 to 2014'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences